top of page

HVORFOR REGENERATIVT LANDBRUG?

Landbruget er presset, både herhjemme og globalt. Det konventionelle landbrug har syntes praktisk, og har givet et stort udbytte, men har store konsekvenser for vores klima og jord. Hvis ikke vi ændrer vores fødevareproduktion kan dette medføre global fødevarekrise, biodiversitetstab, og et fortsat alvorligt bidrag til klimakrisen.

Regenerativt landbrug har svarene til at løse de største udfordringer, vores landbrug og klima står overfor i dag. Regenerativt landbrug arbejder med naturen i stedet for mod naturen.

PRINCIPPERNE BAG REGENERATIVT LANDBRUG

REGENERATIVT LANDBRUG FIGUR.png
bottom of page