top of page

VORES LANDBRUG

IMG_20211001_124751.jpg
IMG_20220222_073110.jpg

Brockhøjgaard ligger lige syd for Havnsø direkte ud til den fredede Esbjerg Vesterlyng. Vi har i alt 7 ha der er sammensat af (mest) ler og en enkelt stenet høj, og som fordeler sig på ca 5 ha landbrugsjord, 1 ha med bygninger, have mm samt ca 1 hektar med skov, krat, vådområder og eng, der grænser op til lyngen.

Efter at have stiftet bekendtskab med regenerativt landbrug i 2015 har vi sværget til pløjefrit landbrug, og jorden er i vores varetægt ikke blevet pløjet. I 2020 anskaffede vi os 2 gallowaykøer med kalve til at afgræsse 2 hektar mod vest. I august 2021 anskaffede vi os 2 Mangalizasøer med 8 smågrise til at jordbearbejde udvalgte jordstykker.

I november 2021 satte vi 100 forskellige træer på en hektar. Vi dyrker en divers blanding af afgrøder både for at sikre en høj biodiversitet, men også for at kunne sikre en kompleks sammensætning af fødevareprodukter som kan afsættes til udvalgte kunder, som en market garden bare som skovlandbrug.

Vi ønsker at skabe den bedste balance i vores dyrkning samtidig med at vi får etableret nogle forholdsvist robuste/resiliente systemer, så vi både får et ordentligt udbytte og ikke skal tilføre for mange eksterne ressourcer i form af eksempelvis næringsstoffer, hestekræfter eller vand.

Vi har ikke jord for at holde dyr, vi holder dyr for at kunne dyrke jorden. Det vil sige at alle vores dyr skal have mindst en funktion, der støtter dyrkningen af afgrøder. Det er nemt at lokke sig til at producere animalsk protein, derfor dette benspænd. Det handler om at skabe balance. Og det tager tid.

Vi ønsker at forbedre jordens humuslag, så vi sikrer både jordfrugtbarhed, CO2-lagring og vanddistribution. Vi arbejder i den forbindelse med holistisk afgræsning, støtteafgrøder samt med permakulturelle principper i samspillet mellem de forskellige arter. Der bliver ikke pløjet og der bliver hverken brugt pesticider, hermacider eller pesticider. Næringsstoffer skal komme fra egne dyr og egen kompost.

Vi skaber fødevarer til human konsum – primært. Men for at reducere indkøb af eksterne foderkilder ønsker vi også at integrere foderafgrøder i produktionen, ud over de affaldsprodukter, der kommer fra produktionen.

Vi ønsker at kunne dokumentere udviklingen, evaluere og formidle både det vi gør og den eventuelle effekt på jordens sammensætning, frugtbarhed og CO2 lagring. Det er vigtigt både for os og for udbredelsen af regenerative dyrkningsmetoder.

FREMTIDSPLANER

Planen for vores skovlandbrug er at plante frugttræer, inkorporere husdyr og dyrke afgrøder mellem frugtrækkerne. Vi vil opnå en jordforbedring og en høj produktion af frugt, vi kan sælge, eller forarbejde til andre produkter, såsom cider og marmelade. Dyrene kan blive hegnet ind mellem træerne, hvor de kan jordforbedre, afgræsse, og spise nedfaldsfrugt, for efter at blive slagtedygtige og producere kød til salg. Vi vil plante bærbuske ved trærækkerne for yderligere biodiversitet og frugtproduktion.
Ved at følge principperne bag regenerativt landbrug forventer vi at jordkvaliteten vil stige , en forbedring af biodiversiteten og lagring af CO2 i jorden.

Skærmbillede 2022-02-24 kl. 18.36.26.png
bottom of page